Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AFRİKA

HARİTAYA DÖN

ADDAKS CEYLANI

ADDAX NASOMACULATUS

Çölde yaşayan bu ceylan türü sert yaşam koşullarına son derece iyi uyum sağlamıştır. Toynakları kum üzerinde hareket edebilecek şekilde özelleşmiştir. Hem erkek hem de dişi bireyler, uzun kıvrımlı boynuzlara sahiptir. Küçük sürüler halinde zamanlarının çoğunu besin arayarak geçirir. Sıcak mevsimlerde geceleri aktiftir. Kum fırtınalarından, kuma kazdıkları çukurlara girerek korunmaya çalışırlar. Bir zamanlar tüm Kuzey Afrika’da yaygın olarak bulunan Addaks ceylanı şu an sadece Çad ve Nijer’de yaşamaktadır. Kontrolsüz ve kaçak avlanma yüzünden sayıları 100’ün altına düşmüştür. Nesli “kritik tehlike altında” olarak listelenmiştir.

AFRİKA FİLİ

LOXODONTA AFRICANA

Karada yaşayan en büyük canlıdır. Afrika’nın 37 ülkesinde savanalar, ormanlar ve çöllerde yaşar. Hortumları, geniş kulakları ve büyük dişleriyle tanınırlar. Kendilerine has dişleri aynı zamanda kötü kaderlerinin de sebebidir. Günümüzde Afrika kıtasında her yıl 20 bin fil dişleri için öldürülmektedir. Genel olarak otçuldurlar. Mevsimsel otları, yaprakları, kökleri, kabukları, meyveleri ve tohumları yerler. Sezona ve bitkinin gelişmişlik durumuna göre yedikleri kısımlar da değişir. Savanlardaki yağmur döneminde, fillerin besin zincirinin %70 ini otlar oluşturur. Kurak dönemde ise ot bulmak mümkün değildir. 6 m yüksekliğe uzanabilen hortumlarıyla ağaçların yapraklarına ulaşabilirler. Daha yüksek hedeflere ulaşmak istediklerinde de ağacı devirebilirler. Kurak sezonda su bulmak için kilometrelerce yol kat edebilirler. Şu an dünya üzerinde 415 bin Afrika filinin kaldığı tahmin edilmektedir. Ancak fil dişi kaçakçılığı yüzünden bu sayı gittikçe azalmaktadır. Bu nedenle doğa koruma açısından “hassas” olarak listelenmiştir.

AFRİKA YABAN KÖPEĞİ

LYCAON PICTUS

Afrika yaban köpeği, dünyada en çok tehlike altında olan memeli türlerinden biridir. Doğu Afrika’nın orman, çöl ve çayırlık arazilerinde yaşar. Orta boy bir köpek büyüklüğündedir. Sürüler halinde yaşayan son derece sosyal hayvandır. Bazen sürülerin büyüklüğü 40 bireyi bulur. Orta büyüklükte ceylanları avlar. Türe yönelik tehditlerin başında, insanlar tarafından zehirlenme, evcil köpeklerden bulaşan kuduz ve gençlik hastalığı ve yaşam alanı kaybı gelir. Dünya genelinde sadece 6.600 Afrika yaban köpeği kalmıştır ve “tehlike altında” bir tür olarak sınıflandırılmıştır.

BATI OVA GORİLİ

GORILLA GORILLA

Goriller insansı maymunların en büyükleridir. Batı gorili, Doğu goriline göre biraz daha küçük yapılıdır. Batı gorilleri bir gümüş sırtlı erkek, birkaç dişi ve yavrulardan oluşan gruplar halinde yaşar. Erkekler dişilerin iki katı ağırlığa sahip olabilir ve yaklaşık 200 kg’a ulaşabilir. Orta Afrika’nın yağmur ormanlarında yaşar. Temel besinleri ağaçların taze sürgünleri ve yapraklarıdır;ancak en sevdikleri yiyecek meyvedir. Afrika’nın en yoğun ve gözden uzak ormanlarında yaşadıkları için sayıları tam olarak bilinememekle birlikte 100 bin civarında oldukları düşünülmektedir. Kaçak avcılık, yaşam alanı kaybı ve hastalıklar bu türe yönelik başlıca tehdit unsurlarıdır.

ÇEKİÇBAŞLI KÖPEKBALIĞI

SPHYRNA ZYGAENA

Ilıman ve tropikal sularda dağılım gösterir. Adını, çekiç şekline benzeyen kafa yapısından alır. Hedef dışı olarak balıkçı ağlarına yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. IUCN Kırmızı Listesi’nde “Duyarlı”(VU) kategorisinde yer almaktadır.

KELAYNAK

GERONTICUS EREMITA

Dünya üzerinde en çok “tehlike altında” olan kuş türlerinden biridir. Baş ve boyun bölgesindeki çıplak kırmızı derisi türe adını veren özelliğidir. Yetişkin bireylerde başın arkasında taç şeklinde tüyler vardır. Bir zamanlar Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’da yayılış gösteren Kelaynak, doğal yaşam alanlarının çoğunda artık görülmemektedir. Bugün yalnızca batıda Fas,doğuda ise Türkiye ve Suriye’de olmak üzere üç kelaynak popülasyonu kalmıştır. Birecik’teki popülasyon yarı doğal olarak yaşamaktadır. Tarım arazileri ve yarı kurak bozkırlarda beslenirler. Ana besinlerini böcekler ve kertenkeleler oluşturur. Yuvalamak için kayalık yamaçlar ve uçurumları kullanırlar. “Kritik düzeyde tehlike altında”dır.

SEİ BALİNASI

BALAENOPTERA BOREALIS

Bu hızlı balina türü, tropik ve kutup bölgeleri hariç tüm okyanus ve denizlerde yaşar. Boyu 14-20 m’ye, ağırlığı 20 tona ulaşabilir. Rengi koyu gri, mavi-gridir. 65 yaşına kadar yaşayabildikleri belirlenmştir. Ana besin kaynakları plankton ve kabuklulardır. Sei balinası, ticari avcılığın hedef türlerinden biri haline gelmesi nedeniyle syısı azalmıştır. Okyanuslarda yaklaşık 12,000 bireyin kaldığı tahmin edilmektedir. IUCN Kırmızı Listesi’nde “Tehlikede” (EN) kategorisinde yer almaktadır.

SİYAH BEYAZ YAKALI LEMUR

VARECIA VARIEGATA

Siyah beyaz yakalı lemur, Madagaskar adasına has Lemurgiller ailesinin en büyük üyesidir. Uzun siyah ve beyaz tüyleri, kürkü üzerinde kontrast oluşturur . Madagaskar’ın doğusundaki alçak rakımlı ormanlarda 5-10 bireylik küçük gruplar halinde yaşar. Her grubun kendisine ait bir alanı vardır. Bu alanı savunmak için kilometrelerce uzaktan duyulabilen alarm sesleri çıkarırlar. Her grubun alarm sesi kendine hastır. Ağaçlar üzerinde son derece ustalıkla hareket eden bu maymun meyve, tohum, yaprak ve nektarla beslenir. Sivri burnu sayesinde çiçeklerin nektarına ulaşabilir. Doğal yaşam alanlarında meydana gelen değişikliklere karşı son derece hassas olan bu tür için en büyük tehdit yaşadıkları ormanlık alanların parçalanması ve yok edilmesidir. Ayrıca kaçak avcılık da tür için büyük bir tehdittir. Sayıları hakkında kesin bir veri olmamakla birlikte her geçen gün azalmaktadır. Zira daha önce yaşadığı bilinen bir çok alanda artık görülmemektedir. ”Kritik düzeyde tehlike altında” olarak listelenmiştir.

SİYAH GERGEDAN

DICEROS BICORNIS

Afrika’da yaşayan iki gergedan türünden biridir. Beyaz gergedana göre daha küçüktür. Aslında siyah gergedanla beyaz gergedan arasında bir renk farklılığı yoktur. Büyük bir vücudu, kısa bir boynu ve büyük bir kafası vardır. Yaprak ve dalları koparmak için üst dudağında parmak şeklinde bir çıkıntıya sahiptir. En bilinen özelliği, iki adet boynuzudur. Boynuzları 1 metre boya ve 6 kg ağırlığa ulaşabilir. Yalnız yaşayan hayvanlardır. Siyah gergedan ormanlar, çalılık araziler, otlaklar ve yarı çöl araziler gibi çok çeşitli yaşam ortamlarında bulunurlar. Sivri dudaklarıyla yakaladıkları yaprak ve dallarla beslenirler. En sevdikleri besin kaynağı akasya yapraklarıdır. Bir zamanlar birçok Afrika ülkesinde yaşarken artık sadece Kenya, Namibya, Zimbabwe ve Güney Afrika’da görülür. Son sayımlara göre doğada 5.250 siyah gergedanın kaldığı bilinmektedir. ”Kritik düzeyde tehlike altında”dır.