Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

45 yıl önce çıktığımız doğa koruma yolunda bugün WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak yürüyoruz. 14.000’den fazla üyemiz, 600.000’den fazla destekçimiz ve Yeşil Ofis programımızdaki 100’ün üzerinde kuruluştan güç alıyoruz.

WWF-Türkiye(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) doğal kaynakların aşırı tüketimi, kirlilik, yasadışı avcılık, doğa tahribatı gibi insan kaynaklı sorunlarla mücadele ederek doğal yaşam alanlarının azalması ve türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 1975 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği adıyla kuruluşundan bu yana kamu ve özel sektörle işbirliği içinde çalışarak, nesli tehlike altındaki 6 türün korunmasına (kelaynak, orfoz, iri başlı deniz kaplumbağası, yeşil deniz kaplumbağası, saz kedisi, kardelen); Uluabat, Eğirdir, Manyas, Kızılırmak ve Göksu gibi kritik önemdeki 8 sulak alanın ve Doğu Karadeniz’de bulunan Doğal Yaşlı Ormanlar ile Küre Dağları’nın uluslararası statü kazanmasına önemli katkıda bulundu.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 400 farklı türün tehlikede olduğu, biyolojik çeşitlilik olarak çok özel bir konuma sahip yurdumuz coğrafyasında, 50 kişilik uzman kadrosu ile doğa koruma çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması hedefiyle; doğal çevrenin tahribatını önlemek, doğa kayıplarını durdurmak, biyolojik çeşitliliği korumak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kirlilik ve aşırı tüketimi önlemek için çalışıyoruz. Dünya genelinde 5 milyonu aşkın destekçiye sahip ve 100’den fazla ülkede etkin bir kurumsal ağın bir parçasıyız. Çalışmalarımızı bilimsel, tarafsız, çok kültürlü ve iyimser bir vizyonla sürdürüyoruz.

Vakfın yürüttüğü tüm çalışmalar 6 ana başlıkta başarıya ulaşmayı hedefliyor. Bu başlıklar kapsamında sahaya doğrudan etki eden çalışmaların yanında; toplumda farkındalık yaratmak amaçlı eğitim modülleri ve etkin iletişim yöntemleri uygulanıyor.

1. Yaban Hayatı:

Dünyanın en çok tehlike altındaki ve ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan önemli türlerinin doğal yaşam ortamlarında varlığını sürdürebilmesinin sağlanması için çalışıyoruz.

2. Denizler:

Türkiye’deki deniz koruma alanlarını geliştirirken, deniz ekosistemlerinin ve denizlerde biyolojik çeşitliliğin korumasına katkıda bulunuyor, küçük ölçekli balıkçılığı destekliyor ve denizlerimizin plastikten arındırılması için çalışıyoruz.

3. Ormanlar:

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği için Akdeniz ormanlarını iklim değişikliğine hazırlıyoruz.

4. Tatlı Su:

Tatlı su ekosistemleri ve sağladıkları hizmetlerin, doğa ve insanı desteklemeye devam etmesi için çalışırken Büyük Menderes ve öncelikli havzalarda doğa ve insan için yeterli ve temiz su kaynağının korunmasını hedefliyoruz.

5. İklim ve Enerji:

İklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek için biyo çeşitlilik ve insan yaşamını gözeten enerji politikalarını ve ülkemizde düşük karbonlu hayata geçişi destekliyoruz.

6. Sürdürülebilir Gıda ve Tarım:

Tarımda teknolojiyi etkin kullanarak bugünün ve geleceğin gıda talebini karşılayabilmek için doğal çevrenin korumasını gözeten sürdürülebilir gıda üretimini hedefliyoruz.


 

DOĞA VE İNSAN İÇİN
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
YAPMAMIZ GEREKİYOR

Doğa ve insan için zaman aleyhimize işliyor. Önümüzdeki on yıl içinde gezegenimizi sürdürülebilir bir rotaya çevirmek için acil önlemler almak zorundayız. Artık her saniyenin önemi var. Doğa koruma konusundaki ahlaki, ekonomik ve toplumsal yükümlülüklerimizi dikkate alan yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Gezegenimiz, üzerindeki tüm canlılar ve insan için son şans olabilecek tarihi fırsatı kaçırmamak için çalışıyoruz.

Denizlerimizin balık dolup taştığı,
Akarsularımızın coşkuyla aktığı,
Ormanlarımızın yeşilde doyduğu,
Kuşlarımızın mutlulukla uçtuğu,
Toprağımızın bereketle dolduğu,
Havamızın mis gibi koktuğu,
...Ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı
Bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz.