Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

42 yıl önce çıktığımız doğa koruma yolunda bugün WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak yürüyoruz. 14.000’den fazla üyemiz, 600.000’den fazla destekçimiz ve Yeşil Ofis programımızdaki 70’ten fazla kuruluştan güç alıyoruz.

WWF-Türkiye doğal kaynakların aşırı tüketimi, kirlilik, yasadışı avcılık, doğa tahribatı gibi insan kaynaklı sorunlarla mücadele ederek doğal yaşam alanlarının azalması ve türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 1975 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği adıyla kuruluşundan bu yana kamu ve özel sektörle işbirliği içinde çalışarak, nesli tehlike altındaki 6 türün korunmasına (kelaynak, orfoz, Caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası, saz kedisi, kardelen); Uluabat, Eğirdir, Manyas, Kızılırmak ve Göksu gibi kritik önemdeki 8 sulak alanın ve Doğu Karadeniz’de bulunan Doğal Yaşlı Ormanlar ile Küre Dağları’nın uluslararası statü kazanmasına önemli katkıda bulundu.

WWF-Türkiye 389 farklı türün tehlikede olduğu, biyolojik çeşitlilik olarak çok özel bir konuma sahip yurdumuz coğrafyasında, 35 kişilik uzman kadrosu ile doğa koruma çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Dünya genelinde 5 milyonu aşkın destekçiye sahip ve 100’den fazla ülkede etkin bir kurumsal ağın bir parçasıyız. Çalışmalarımızı bilimsel, tarafsız, çok kültürlü ve iyimser bir vizyonla sürdürüyoruz.

Vakfın yürüttüğü tüm çalışmalar 6 ana başlıkta başarıya ulaşmayı hedefliyor. Bu başlıklar kapsamında sahaya doğrudan etki eden çalışmaların yanında; toplumda farkındalık yaratmak amaçlı eğitim modülleri ve etkin iletişim yöntemleri uygulanıyor.

1. Yaban Hayatı:

Başta deniz kaplumbağaları olmak üzere ülkemizdeki öncelikli türlerin doğal yaşam alanlarında varlığını sürdürmesine yardımcı oluyoruz.

2. Denizler:

Türkiye’deki deniz koruma alanlarını geliştirirken, küçük ölçekli balıkçılığı destekliyor ve denizlerimizin plastikten arındırılması için çalışıyoruz.

3. Ormanlar:

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği için Akdeniz ormanlarını iklim değişikliğine hazırlıyoruz.

4. Tatlı Su:

Büyük Menderes ve öncelikli havzalarda doğa ve insan için yeterli ve temiz su kaynakları için çalışıyoruz.

5. İklim ve Enerji:

Türkiye’de düşük karbonlu hayata geçişi destekliyoruz.

6. Sürdürülebilir Gıda ve Tarım:

Tarımda teknolojiyi etkin kullanarak doğa ve insan için sürdürülebilir gıda üretimini hedefliyoruz.


 

2018’İ “TEK KULLANIMLIK PLASTİK İLE
MÜCADELE YILI" İLAN ETTİK!

Türkiye’de tek kullanımlık plastik atığının azaltılması ve geri
dönüşüm oranlarının artırılması için çalışmaya başladık.
Doğamızın ve denizlerimizin plastik atıklarda boğulmasına
engel olmak istiyoruz.

Denizlerimizin balık dolup taştığı,
Akarsularımızın coşkuyla aktığı,
Ormanlarımızın yeşilde doyduğu,
Kuşlarımızın mutlulukla uçtuğu,
Toprağımızın bereketle dolduğu,
Havamızın mis gibi koktuğu,
...Ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı
Bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz.